Obora

Obora Srdíčko byla uznána v roce 2003. Je určená k chovu dančí zvěře a chovu jelena siky Dybowského. Najdete ji v katastrálním území Železná u Smolova na území chráněné krajinné oblasti Český les. Terén obory je značně členitý od nadmořské výšky 510 metrů (Železenský rybník) do nadmořské výšky 560 metrů, kde se nachází vyhlídka Srdíčko. Podle ní dostala obora své jméno. Obora je tvořena jednak pastvinami, ale i lesními porosty různého stáří. Součástí obory jsou i vodní plochy. Dominantou je Železenský rybník o výměře 8,6 hektarů. Oborou protéká Železenský potok. Díky rozmanitému prostředí, včetně starých stromů, dutých solitérů a ostatních porostů, je v oboře jedinečné prostředí, v němž nachází přirozené podmínky celá řada živočichů. V oboře je chován daněk evropský a jelen sika Dybowský. Dále zde můžete pozorovat muflona evropského, bobra evropského, vydru říční, lišku obecnou, jezevce lesního, kunu lesní a kunu skalní, tchoře tmavého, mývala severního, norka amerického a v posledních dvou letech i vlka obecného. Ten je však, vzhledem k páchání velkých škod, tak trochu nežádoucí. V korunách stromů můžete zahlédnout orla mořského, orlovce říčního, káně obecné, jestřába lesního, luňáka červeného, volavku bílou i šedou, kormorána velkého, krkavce velkého, ledňáčka říčního a celou řadu dalších drobných ptáků. Neodmyslitelnou součástí obory jsou i tři rybníky a potoky, kde žije celá řada ryb a vodních živočichů.